Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

Vi lagrar personuppgifter såsom namn, e-post, telefonnummer i samband med formulären på webbplatsen. För närvarande berör detta endast ett fält på vår kontakt-sida.

Ändamål med insamlingen?

Det finns inget ändamål för insamlingen mer än att kunna besvara eventuella förfrågningar.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Om du har frågor kring uppgifterna vi lagrar eller önskar få de borttaga, vänligen kontakta oss.

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Stockholm. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.